Hạng Phòng

Đặt Phòng Khách Sạn Ana Mandara Resort Dalat Tháng 1

Le Lai Street, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam

Giá: 2,500,000đ

Phòng Le Petit Room – Ana Mandara Resort Da Lat

Le Lai Street, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam

Giá: 2,500,000đ

Phòng Villa Room – Ana Mandara Resort Da Lat

Le Lai Street, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam

Giá: 3,000,000đ

Phòng Villa Suite – Ana Mandara Resort Da Lat

Le Lai Street, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam

Giá: 3,800,000đ

Phòng Villa Studio – Ana Mandara Resort Da Lat

Le Lai Street, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam

Giá: 3,500,000đ